info@ghn.cz
pište kdykoliv

  • csČesky

Podmínky použití

Používání těchto stránek, platnost a podmínky využívání informací se řídí následujícími podmínkami použití. Přístupem, prohlížením a používáním těchto stránek potvrzujete, že jste četli tento text a porozuměli mu. Zároveň tak vyjadřujete svůj souhlas a srozuměni s tím, že jste se zavázali dodržovat tyto podmínky a že budete jednat v souladu s platným Právním řádem České republiky.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafickým a jiným materiálům, které jsou chráněny autorským právem a jsou umístěny na adrese http://www.ghn.cz/, náleží provozovateli stránek, jímž je firma GH-Networks, s.r.o. Obsah těchto stránek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu jednatele GH-Networks, s.r.o., kopírován, reprodukován, přenášen do jiných systému, zveřejňován, přenášen, opětovně publikován, distribuován a používán k vytváření odvozených děl.

Firma neprohlašuje ani nezaručuje, že informace, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, jsou aktuální, správné anebo úplné. Tyto stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti, popřípadě typografické chyby. GH-Networks nepřebírá žádnou odpovědnost a výslovně vylučuje odpovědnost za zajištění přesnosti či úplnosti veškerých zveřejněných informací. A proto jste povinni si ověřit úplnost, přesnost a pravdivost všech zveřejněných informací dříve, než učiníte jakékoliv rozhodnutí ohledně služeb, produktů nebo jiných záležitostí popsaných na těchto webových stránkách.

GH-Networks nepřebírá jakékoli závazky za správnost, přesnost, spolehlivost a úplnost informací na webových stránkách, na které byl uživatel odkázán prostřednictvím hypertextových odkazů, a odmítá výslovně jakékoli ručení za závady nebo výpadky tím vzniklé.

Pokud se objeví jakékoli nahlášené problémy, GH-Networks neposkytuje žádné záruky, že budou vyřešeny. A to ani ve chvíli, kdy se společnost rozhodne poskytnout informace s cílem vyřešit problém.

Zasláním jakýchkoli informací či materiálů udělujete GH-Networks neomezenou a neodvolatelnou licenci na libovolné nakládání s těmito informacemi či materiály. Souhlasíte, že GH-Networks může svobodně použít jakékoliv nápady, koncepty, know-how anebo postupy, které jí zašlete. Společnost si nepřeje získat od vás prostřednicím webových stránek důvěrné nebo chráněné informace a proto nebudou veškeré obdržené informace a materiály považovány za důvěrné. Avšak GH-Networks se zavazuje nezveřejnit vaše jméno ani nebude publikovat, že jste GH-Networks předali materiály či jiné informace. Jedinou možnou výjimku tvoří váš souhlas s použitím vašeho jména anebo včasné upozornění GH-Networks, že materiály či informace, které jste poskytly, budou publikovány spolu s vaším jménem. A v neposlední řadě může nastat okolnost nutného zveřejnění, která je upravena zákonem.

Užívání těchto webových stránek je na vaše riziko.

Jestliže nesplníte podmínky, ustanovení a upozornění uvedená výše, budou vám okamžitě automaticky ukončena veškerá udělená práva, bez předchozího upozornění a vy musíte bezodkladně zničit veškeré kopie stažených materiálů, které vlastníte či nad nimiž máte kontrolu.

GH-Networks, s.r.o. si ponechává výhradní právo kdykoli a bez upozornění změnit prostřednictvím aktualizace veškeré informace obsažené na webových stránkách včetně těchto „Podmínek použití“.